top of page

HVEM  ER VI ?

Fellesskap i mot fattigdom i Norge

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF) er et organ for politisk påvirkningsarbeid,
og består av ti landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner.


Vårt oppdrag er å avdekke forhold ved samfunnet som skaper og opprettholder fattigdom og urettferdighet. Vi vil påvirke beslutningstakerne og vi tilbyr vår kompetanse.

Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder 4 ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU).

Forumet har i løpet av de siste årene hatt møter med statsrådene Robert Eriksson (FrP), Anniken Hauglie (H), Solveig Horne (FrP), Sylvi Listhaug (FrP), Monica Mæland (H),  Torbjørn Røe Isaksen (H), Hadia Tajik (Ap) m. flere.

I 2022 og 2023 møter forumet Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Batteriet Oslo er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF).

Les mer: Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge - Batteriet

Logo_Samarbeidsforum-2021-stor_edited.png
Om oss: About Us
bottom of page